ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,468,001 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 19.910 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,246,619  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,468,001  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 19.910 گرم
18
19.91 گرم
10,468,001 تومان
جمع کل فاکتور
10,468,001 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 19.91 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,500 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 942,120 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 19.91 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,650,895 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,500 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 942,120 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,500 T 1,402 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها