ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 11,878,966 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 18.210 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 12,762,531  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 11,878,966  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 18.210 گرم
18
18.21 گرم
11,878,966 تومان
جمع کل فاکتور
11,878,966 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 18.21 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 539,100 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,069,107 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 18.21 گرم
 • قيمت طلاي خام 9,817,011 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 539,100 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,069,107 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران539,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
539,100 T 1,592 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه