ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 9,293,247 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 16.850 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,957,058  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 9,293,247  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 16.850 گرم
18
16.85 گرم
9,293,247 تومان
جمع کل فاکتور
9,293,247 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 16.85 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 437,700 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 836,392 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 16.85 گرم
 • قيمت طلاي خام 7,375,245 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 437,700 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 836,392 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران437,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
437,700 T 1,276 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها