ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 23,142,648 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد و سفید 35.900 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 24,795,711  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 23,142,648  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد و سفید 35.900 گرم
18
35.9 گرم
23,142,648 تومان
جمع کل فاکتور
23,142,648 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 35.9 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 511,600 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,082,838 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 35.9 گرم
 • قيمت طلاي خام 18,366,440 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 511,600 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,082,838 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران511,600 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
511,600 T 1,572 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها