ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 13,175,185 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد و سفید 24.390 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 14,116,282  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 13,175,185  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد و سفید 24.390 گرم
18
24.39 گرم
13,175,185 تومان
جمع کل فاکتور
13,175,185 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 24.39 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,185,767 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 24.39 گرم
 • قيمت طلاي خام 10,455,993 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 428,700 تومان
 • اجرت ساخت 26 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,185,767 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران428,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
428,700 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها