ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,649,828 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 18.410 گرم

 موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,377,384  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,649,828  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 18.410 گرم
18
18.41 گرم
8,649,828 تومان
جمع کل فاکتور
8,649,828 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 18.41 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 7 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 778,485 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 18.41 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,083,831 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 7 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 778,485 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران439,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
439,100 T 1,278 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه