ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 25,917,781 تومان

سرویس طلای سفید 51.530 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 27,911,468  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 25,917,781  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 51.530 گرم
18
51.53 گرم
25,917,781 تومان
جمع کل فاکتور
25,917,781 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 51.53 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,332,600 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 51.53 گرم
 • قيمت طلاي خام 22,151,201 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,332,600 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,313 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه