ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 12,266,611 تومان

سرویس طلای سفید 26.450 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 13,235,031  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 12,266,611  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 26.450 گرم
18
26.45 گرم
12,266,611 تومان
جمع کل فاکتور
12,266,611 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 26.45 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,103,995 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 26.45 گرم
 • قيمت طلاي خام 10,759,860 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,103,995 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه