ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,969,680 تومان

دستبند طلای زرد 8.800 گرم

 کد AD1678

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,326,951  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,969,680  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 8.800 گرم
18
8.8 گرم
3,969,680 تومان
جمع کل فاکتور
3,969,680 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.8 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 12,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 357,271 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.8 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,864,080 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 12,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 357,271 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران439,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
439,100 T 1,278 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه