ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,128,248 تومان

دستبند بچه گانه طلای زرد 5.010 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,319,790  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,128,248  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند بچه گانه طلای زرد 5.010 گرم
18
5.01 گرم
2,128,248 تومان
جمع کل فاکتور
2,128,248 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 5.01 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 409,800 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 191,542 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 5.01 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,053,098 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 409,800 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 191,542 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران409,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
409,800 T 1,417 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه