ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,541,582 تومان

انگشتر طلای زرد با سنگ سیترین 3.180 گرم

کد AA2297

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,658,870  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,541,582  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد با سنگ سیترین 3.180 گرم
18
3.18 گرم
1,459,582 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
82,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,541,582 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.18 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 409,800 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 131,362 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.18 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,303,164 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 409,800 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 131,362 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...82,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
82,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران409,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
409,800 T 1,417 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه