ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,716,986 تومان

انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 3.400 گرم

کد AA2300

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,848,530  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,716,986  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 3.400 گرم
18
3.4 گرم
1,636,986 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
80,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,716,986 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.4 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 147,329 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.4 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,461,558 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 147,329 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...80,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
80,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,313 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه