ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,611,326 تومان

انگشتر طلای رز گلد 2.950 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,725,460  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,611,326  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای رز گلد 2.950 گرم
18
2.95 گرم
1,420,326 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
191,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,611,326 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.95 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 127,829 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.95 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,268,117 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 127,829 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...191,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
191,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,313 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه