ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,488,752 تومان

انگشتر رزگلد با سنگ سیترین 2.710 گرم

کد AA2293

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,587,973  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,488,752  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر رزگلد با سنگ سیترین 2.710 گرم
18
2.71 گرم
1,234,752 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
254,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,488,752 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.71 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 111,128 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.71 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,102,428 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 111,128 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...254,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
254,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه