ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,555,273 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل پرارین) 9.880 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,945,725  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,555,273  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل پرارین) 9.880 گرم
18
9.88 گرم
4,555,273 تومان
جمع کل فاکتور
4,555,273 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.88 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 409,975 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.88 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,338,308 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 409,975 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران439,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
439,100 T 1,278 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه