ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,241,252 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل ونوس) 7.030 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,519,074  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,241,252  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل ونوس) 7.030 گرم
18
7.03 گرم
3,241,252 تومان
جمع کل فاکتور
3,241,252 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.03 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 291,713 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.03 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,086,873 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 291,713 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران439,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
439,100 T 1,278 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه