ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,173,121 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل ونوس) 7.030 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,445,102  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,173,121  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل ونوس) 7.030 گرم
18
7.03 گرم
3,173,121 تومان
جمع کل فاکتور
3,173,121 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.03 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 285,581 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.03 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,021,986 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 285,581 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,311 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه