ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,267,141 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل ملورین)7.170 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,544,540  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,267,141  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل ملورین)7.170 گرم
18
7.17 گرم
3,267,141 تومان
جمع کل فاکتور
3,267,141 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.17 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 294,043 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.17 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,082,168 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 294,043 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,316 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه