ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,118,949 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل مرسانا) 7.180 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,383,766  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,118,949  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل مرسانا) 7.180 گرم
18
7.18 گرم
3,118,949 تومان
جمع کل فاکتور
3,118,949 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.18 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 409,800 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 280,705 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.18 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,942,364 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 409,800 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 280,705 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران409,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
409,800 T 1,417 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه