ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,192,526 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل فینجا) 12.480 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,685,738  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,192,526  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل فینجا) 12.480 گرم
18
12.48 گرم
6,192,526 تومان
جمع کل فاکتور
6,192,526 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.48 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 13 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 557,327 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.48 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,479,968 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 13 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 557,327 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران439,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
439,100 T 1,278 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه