ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,130,441 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل رز)6.870 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,396,233  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,130,441  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل رز)6.870 گرم
18
6.87 گرم
3,130,441 تومان
جمع کل فاکتور
3,130,441 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.87 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 281,740 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.87 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,953,207 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 281,740 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,316 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه