ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,454,348 تومان

النگو طلای زرد و سفید (مدل آنجل) 11.970 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,917,454  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,454,348  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد و سفید (مدل آنجل) 11.970 گرم
18
11.97 گرم
5,454,348 تومان
جمع کل فاکتور
5,454,348 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 11.97 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 490,891 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 11.97 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,145,544 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 429,870 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 490,891 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران429,870 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
429,870 T 1,311 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه