ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,441,038 تومان

النگو طلای زرد (مدل لیزا) 12.500 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,898,695  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,441,038  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل لیزا) 12.500 گرم
18
12.5 گرم
5,441,038 تومان
جمع کل فاکتور
5,441,038 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.5 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 7 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 489,693 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.5 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,085,000 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 7 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 489,693 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه