ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,360,627 تومان

النگو طلای زرد (مدل قاینی کد 100) 5.120 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,562,967  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,360,627  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل قاینی کد 100) 5.120 گرم
18
5.12 گرم
2,360,627 تومان
جمع کل فاکتور
2,360,627 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 5.12 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 212,456 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 5.12 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,248,192 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 439,100 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 212,456 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران439,100 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
439,100 T 1,278 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه