ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,812,344 تومان

النگو طلای زرد (مدل بورانو) 14.860 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,396,260  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,812,344  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای زرد (مدل بورانو) 14.860 گرم
18
14.86 گرم
6,812,344 تومان
جمع کل فاکتور
6,812,344 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 14.86 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 436,600 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 613,111 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 14.86 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,487,876 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 436,600 تومان
 • اجرت ساخت 5 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 613,111 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران436,600 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
436,600 T 1,342 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه