ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,381,967 تومان

النگو طلای سفید (مدل بورانو) 14.800 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,923,833  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,381,967  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
النگو طلای سفید (مدل بورانو) 14.800 گرم
18
14.8 گرم
6,381,967 تومان
جمع کل فاکتور
6,381,967 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 14.8 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 574,377 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 14.8 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,020,640 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 406,800 تومان
 • اجرت ساخت 6 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 574,377 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران406,800 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
406,800 T 1,427 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پیشنهاد ویژه