ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,869,814 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.220 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 9,478,548  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,869,814  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.220 گرم
18
13.22 گرم
8,589,814 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
280,000 تومان
جمع کل فاکتور
8,869,814 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.22 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 511,600 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 773,083 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.22 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,763,352 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 511,600 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 773,083 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...280,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
280,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران511,600 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
511,600 T 1,572 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین نیم ست ها