ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,609,362 تومان

نیم ست طلای زرد 18.410 گرم

اجرت هر گرم 15000 تومان
کد AS766
موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,844,204  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,609,362  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 26,094 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 18.410 گرم
18
18.41 گرم
2,609,362 تومان
جمع کل فاکتور
2,609,362 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 18.41 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 113,851 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 237,215 تومان
 • مالیات  % 234,843 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 18.41 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,095,997 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 113,851 تومان
 • اجرت ساخت 15,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 237,215 تومان
 • مالیات  % 234,843 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران113,851 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
113,851 T 1,239 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین نیم ست ها