ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,687,666 تومان

سرویس طلای سفید 13.420 گرم

اجرت هر گرم 32000 تومان  

کد AS757 

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,839,556  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,687,666  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 16,877 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 13.420 گرم
18
13.42 گرم
1,687,666 تومان
جمع کل فاکتور
1,687,666 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.42 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 0 تومان
 • سود فروشگاه  % 153,424 تومان
 • مالیات  % 151,890 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.42 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,534,242 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 0 تومان
 • سود فروشگاه  % 153,424 تومان
 • مالیات  % 151,890 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,325 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,325 T 1,211 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها