ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,716,759 تومان

سرویس طلای زرد 10.490 گرم

اجرت هر گرم 30000 تومان

کد PS0155

موجود در نمایندگی شماره پنج

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,867,217  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,716,759  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 17,168 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 10.490 گرم
18
10.49 گرم
1,671,759 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
45,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,716,759 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 10.49 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,879 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 151,978 تومان
 • مالیات  % 150,458 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 10.49 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,205,081 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,879 تومان
 • اجرت ساخت 30,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 151,978 تومان
 • مالیات  % 150,458 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...45,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
45,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,879 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,879 T 1,236 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها