ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,707,390 تومان

سرویس طلای زرد و سفید 45.400 گرم

راجرت هر گرم 38000 تومان
کد HS0109
موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,401,055  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,707,390  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 77,074 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد و سفید 45.400 گرم
18
45.4 گرم
7,707,390 تومان
جمع کل فاکتور
7,707,390 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 45.4 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 700,672 تومان
 • مالیات  % 693,665 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 45.4 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,281,518 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 700,672 تومان
 • مالیات  % 693,665 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران116,333 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
116,333 T 1,258 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها