ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,658,998 تومان

سرویس طلای زرد و سفید 45.400 گرم

راجرت هر گرم 38000 تومان
کد HS0109
موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,348,308  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,658,998  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 76,590 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد و سفید 45.400 گرم
18
45.4 گرم
7,658,998 تومان
جمع کل فاکتور
7,658,998 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 45.4 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 696,273 تومان
 • مالیات  % 689,310 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 45.4 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,237,526 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 696,273 تومان
 • مالیات  % 689,310 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران115,364 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
115,364 T 1,229 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها