ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,430,466 تومان

سرویس طلای زرد 32.190 گرم

راجرت هر گرم 38000 تومان
کد HS0110
موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,919,208  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,430,466  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 54,305 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 32.190 گرم
18
32.19 گرم
5,430,466 تومان
جمع کل فاکتور
5,430,466 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 32.19 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 493,679 تومان
 • مالیات  % 488,742 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 32.19 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,713,567 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 115,364 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 493,679 تومان
 • مالیات  % 488,742 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران115,364 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
115,364 T 1,229 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها