ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,411,664 تومان

سرویس طلای زرد 32.190 گرم

راجرت هر گرم 38000 تومان
کد HS0110
موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,898,713  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,411,664  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 54,117 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 32.190 گرم
18
32.19 گرم
5,411,664 تومان
جمع کل فاکتور
5,411,664 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 32.19 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 491,969 تومان
 • مالیات  % 487,050 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 32.19 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,696,474 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 491,969 تومان
 • مالیات  % 487,050 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,833 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,833 T 1,233 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها