ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,338,636 تومان

سرویس طلای زرد 32.190 گرم

راجرت هر گرم 38000 تومان
کد HS0110
موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,909,113  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,338,636  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 63,386 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 32.190 گرم
18
32.19 گرم
6,338,636 تومان
جمع کل فاکتور
6,338,636 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 32.19 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 141,012 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 576,240 تومان
 • مالیات  % 570,477 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 32.19 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,539,176 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 141,012 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 576,240 تومان
 • مالیات  % 570,477 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران141,012 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
141,012 T 1,329 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها