ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,763,721 تومان

سرویس طلای زرد 32.190 گرم

راجرت هر گرم 38000 تومان
کد HS0110
موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,372,456  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,763,721  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 67,637 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 32.190 گرم
18
32.19 گرم
6,763,721 تومان
جمع کل فاکتور
6,763,721 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 32.19 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 153,017 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 614,884 تومان
 • مالیات  % 608,735 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 32.19 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,925,617 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 153,017 تومان
 • اجرت ساخت 38,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 614,884 تومان
 • مالیات  % 608,735 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران153,017 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
153,017 T 1,324 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها