ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 12,194,908 تومان

سرویس طلای سفید 24.540 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 13,157,667  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 12,194,908  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 24.540 گرم
18
24.54 گرم
12,194,908 تومان
جمع کل فاکتور
12,194,908 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 24.54 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 435,900 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,097,542 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 24.54 گرم
 • قيمت طلاي خام 10,696,986 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 435,900 تومان
 • اجرت ساخت 14 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,097,542 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران435,900 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
435,900 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها