ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 24,142,003 تومان

سرویس طلای زرد 50.590 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 25,967,883  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 24,142,003  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 50.590 گرم
18
50.59 گرم
24,142,003 تومان
جمع کل فاکتور
24,142,003 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 50.59 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,172,780 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 50.59 گرم
 • قيمت طلاي خام 20,286,590 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,172,780 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران401,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
401,000 T 1,425 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها