ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,818,262 تومان

سرویس طلای زرد 21.270 گرم

کدSN0389   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,650,441  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,818,262  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 21.270 گرم
18
21.27 گرم
10,818,262 تومان
جمع کل فاکتور
10,818,262 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 21.27 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 973,644 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 21.27 گرم
 • قيمت طلاي خام 9,246,069 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 17 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 973,644 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,700 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها