ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,438,828 تومان

سرویس طلای زرد 20.020 گرم

کدSN0363   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,221,747  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,438,828  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 20.020 گرم
18
20.02 گرم
10,438,828 تومان
جمع کل فاکتور
10,438,828 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 20.02 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,500 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 939,495 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 20.02 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,698,690 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,500 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 939,495 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,500 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,500 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها