ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 9,306,443 تومان

سرویس طلای زرد 17.990 گرم

کدSN0402   

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,010,296  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 9,306,443  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای زرد 17.990 گرم
18
17.99 گرم
9,306,443 تومان
جمع کل فاکتور
9,306,443 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 17.99 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 837,580 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 17.99 گرم
 • قيمت طلاي خام 7,820,253 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 837,580 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,700 T 1,273 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها