ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,417,230 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.490 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,897,221  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,417,230  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.490 گرم
18
12.49 گرم
5,333,230 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
84,000 تومان
جمع کل فاکتور
5,417,230 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.49 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 26,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 479,991 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.49 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,008,490 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 26,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 479,991 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...84,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
84,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران401,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
401,000 T 1,425 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها