ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 711,432 تومان

دستبند طلای سفید 4.420

اجرت هر گرم 32000 تومان  

کد VD0008 

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 775,461  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 711,432  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 7,114 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای سفید 4.420
18
4.42 گرم
711,432 تومان
جمع کل فاکتور
711,432 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.42 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 64,676 تومان
 • مالیات  % 64,029 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.42 گرم
 • قيمت طلاي خام 505,317 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 32,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 64,676 تومان
 • مالیات  % 64,029 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,325 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,325 T 1,211 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها