ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,443,448 تومان

دستبند طلای زرد 34.050 گرم

اجرت هر گرم 29000 تومان
کد NHD008

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,933,358  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,443,448  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 54,434 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 34.050 گرم
18
34.05 گرم
5,443,448 تومان
جمع کل فاکتور
5,443,448 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 34.05 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 29,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 494,859 تومان
 • مالیات  % 489,910 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 34.05 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,961,139 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 29,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 494,859 تومان
 • مالیات  % 489,910 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران116,333 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
116,333 T 1,258 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها