ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,270,835 تومان

دستبند طلای زرد 21.190 گرم

اجرت هر گرم 26000 تومان
کد NHD017

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,565,211  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,270,835  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 32,708 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 21.190 گرم
18
21.19 گرم
3,270,835 تومان
جمع کل فاکتور
3,270,835 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 21.19 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 26,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 297,349 تومان
 • مالیات  % 294,375 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 21.19 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,422,547 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 26,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 297,349 تومان
 • مالیات  % 294,375 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,325 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,325 T 1,211 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها