ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,124,696 تومان

دستبند طلای زرد 20.100 گرم

اجرت هر گرم 27000 تومان
کد NHD022

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,405,918  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,124,696  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 31,247 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
دستبند طلای زرد 20.100 گرم
18
20.1 گرم
3,124,696 تومان
جمع کل فاکتور
3,124,696 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 20.1 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 27,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 284,063 تومان
 • مالیات  % 281,223 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 20.1 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,297,933 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,325 تومان
 • اجرت ساخت 27,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 284,063 تومان
 • مالیات  % 281,223 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,325 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,325 T 1,211 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین دستبند ها