ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,079,914 تومان

انگشتر طلای زرد 6.540 گرم

اجرت هر گرم 31000 تومان

کد AA1758

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,175,306  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,079,914  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 10,799 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 6.540 گرم
18
6.54 گرم
1,059,914 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
20,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,079,914 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.54 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 31,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 96,356 تومان
 • مالیات  % 95,392 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.54 گرم
 • قيمت طلاي خام 760,818 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 31,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 96,356 تومان
 • مالیات  % 95,392 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...20,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
20,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران116,333 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
116,333 T 1,257 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها