ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,043,659 تومان

انگشتر طلای زرد 6.470 گرم

اجرت هر گرم 29000 تومان

کد HA0141

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,135,789  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,043,659  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 10,437 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 6.470 گرم
18
6.47 گرم
1,023,659 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
20,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,043,659 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.47 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 29,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 93,060 تومان
 • مالیات  % 92,129 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.47 گرم
 • قيمت طلاي خام 742,970 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 114,833 تومان
 • اجرت ساخت 29,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 93,060 تومان
 • مالیات  % 92,129 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...20,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
20,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران114,833 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
114,833 T 1,233 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها