ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,130,206 تومان

انگشتر طلای زرد 6.700 گرم

اجرت هر گرم 31000 تومان

کد AA2051

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,229,135  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,130,206  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 11,302 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 6.700 گرم
18
6.7 گرم
1,099,206 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
31,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,130,206 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.7 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 118,146 تومان
 • اجرت ساخت 31,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 99,928 تومان
 • مالیات  % 98,929 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.7 گرم
 • قيمت طلاي خام 791,578 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 118,146 تومان
 • اجرت ساخت 31,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 99,928 تومان
 • مالیات  % 98,929 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...31,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
31,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران118,146 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
118,146 T 1,284 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها