ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 952,329 تومان

انگشتر طلای زرد 4.730 گرم

اجرت هر گرم 30000 تومان

کد HA0114

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,020,398  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 952,329  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 9,523 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 4.730 گرم
18
4.73 گرم
756,329 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
196,000 تومان
جمع کل فاکتور
952,329 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
  • وزن 4.73 گرم
  • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 115,364 تومان
  • اجرت ساخت 30,000 تومان
  • سود فروشگاه  % 68,757 تومان
  • مالیات  % 68,070 تومان
  • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
  • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
  • وزن 4.73 گرم
  • قيمت طلاي خام 545,672 تومان
  • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 115,364 تومان
  • اجرت ساخت 30,000 تومان
  • سود فروشگاه  % 68,757 تومان
  • مالیات  % 68,070 تومان
  • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
  • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
  • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...196,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
196,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران115,364 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
115,364 T 1,229 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها