ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 765,841 تومان

انگشتر طلای زرد 4.480 گرم

اجرت هر گرم 34000 تومان

کد HA0109

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 832,517  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 765,841  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 7,658 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 4.480 گرم
18
4.48 گرم
740,841 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
25,000 تومان
جمع کل فاکتور
765,841 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.48 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 34,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 67,349 تومان
 • مالیات  % 66,676 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.48 گرم
 • قيمت طلاي خام 521,172 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 116,333 تومان
 • اجرت ساخت 34,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 67,349 تومان
 • مالیات  % 66,676 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...25,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
25,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران116,333 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
116,333 T 1,258 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها