ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 794,793 تومان

انگشتر طلای زرد 4.480 گرم

اجرت هر گرم 34000 تومان

کد HA0109

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 864,074  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 794,793  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 7,948 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 4.480 گرم
18
4.48 گرم
769,793 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
25,000 تومان
جمع کل فاکتور
794,793 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.48 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 122,208 تومان
 • اجرت ساخت 34,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 69,981 تومان
 • مالیات  % 69,281 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.48 گرم
 • قيمت طلاي خام 547,492 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 122,208 تومان
 • اجرت ساخت 34,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 69,981 تومان
 • مالیات  % 69,281 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...25,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
25,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران122,208 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
122,208 T 1,288 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها