ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 948,345 تومان

انگشتر طلای زرد 4.480 گرم

اجرت هر گرم 44000 تومان

کد HA0109

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,031,446  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 948,345  تومان
با خرید این محصول، کد تخفیفی به ارزش 9,483 تومان برای شما ارسال می شود که در خرید بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 4.480 گرم
18
4.48 گرم
923,345 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
25,000 تومان
جمع کل فاکتور
948,345 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.48 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 143,367 تومان
 • اجرت ساخت 44,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 83,940 تومان
 • مالیات  % 83,101 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.48 گرم
 • قيمت طلاي خام 642,284 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 143,367 تومان
 • اجرت ساخت 44,000 تومان
 • سود فروشگاه  % 83,940 تومان
 • مالیات  % 83,101 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...25,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
25,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران143,367 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
143,367 T 1,325 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها