انگشتر طلا فیروزه ، عقیق (سنگ دار )

( 16 عدد )
فقط نمایش محصولات موجود
محدوده قیمت محصولات :
1,292,3676,291,835
 
 
به ترتیب : جدیدترین
جدیدترین
ارزانترین
گرانترین
سبک ترین
سنگین ترین
انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 3.400 گرم, AA2300 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,902,933  تومان
1,752,416  تومان
انگشتر طلای زرد با سنگ سیترین 3.180 گرم, AA2297 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,786,979  تومان
1,646,201  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگهای اصل 9.790 گرم, AA22066 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

5,662,975  تومان
5,229,574  تومان
انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 2.420 گرم, AA2301 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,399,500  تومان
1,292,367  تومان
انگشتر طلای زرد با سنگ گارنت 3.520 گرم, AA2299 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

2,068,272  تومان
1,912,442  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگهای اصل 9.130 گرم, AA22044 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

5,199,112  تومان
4,794,928  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگهای اصل 11.730 گرم, AA22055 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

6,811,120  تومان
6,291,835  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگ سیترین 2.660 گرم, AA2294 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,536,177  تومان
1,418,419  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگ سیترین 4.190 گرم, AA2288 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

2,396,497  تومان
2,211,007  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگ گارنت 3.140 گرم, AA2290 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,875,532  تومان
1,736,525  تومان
انگشتر رزگلد با سنگ سیترین 3.280 گرم, AA2292 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,836,594  تومان
1,691,389  تومان
انگشتر رزگلد با سنگ آمیتیست 3.190 گرم, AA2289 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,826,340  تومان
1,685,120  تومان
انگشتر رزگلد با سنگ سیترین 2.710 گرم, AA2293 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,706,985  تومان
1,587,014  تومان
انگشتر رزگلد با سنگ آمیتیست 4.400 گرم, AA2291 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

2,539,090  تومان
2,344,303  تومان
انگشتر طلای زرد 3.650 گرم, AA2296 موجود در نمایندگی شماره سه

اجرت هر گرم 44000 تومان

2,007,596  تومان
1,846,373  تومان
انگشتر طلای زرد 4.480 گرم, AA2295 موجود در نمایندگی شماره سه

اجرت هر گرم 40000 تومان

2,455,125  تومان
2,259,014  تومان
ترتیب محصولات براساس:قیمت هر گرم طلا در ایران402,170 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
402,170 T 1,203 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها