انگشتر طلا فیروزه ، عقیق (سنگ دار )

( 16 عدد )
فقط نمایش محصولات موجود
محدوده قیمت محصولات :
863,3854,212,516
 
 
به ترتیب : جدیدترین
جدیدترین
ارزانترین
گرانترین
سبک ترین
سنگین ترین
انگشتر طلای زرد با سنگ سیترین 3.180 گرم, AA2297 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,172,543  تومان
1,082,498  تومان
انگشتر طلای زرد با سنگ آماتیست 3.400 گرم, AA2300 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,245,989  تومان
1,149,715  تومان
انگشتر طلای زرد با سنگ گارنت 3.520 گرم, AA2299 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,388,142  تومان
1,288,469  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگهای اصل 9.790 گرم, AA22066 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

3,771,363  تومان
3,494,149  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگهای اصل 11.730 گرم, AA22055 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

4,544,663  تومان
4,212,516  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگهای اصل 9.130 گرم, AA22044 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

3,435,024  تومان
3,176,499  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگ گارنت 3.140 گرم, AA2290 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,268,825  تومان
1,179,913  تومان
انگشتر رزگلد با سنگ سیترین 2.710 گرم, AA2293 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,183,362  تومان
1,106,626  تومان
انگشتر رزگلد با سنگ سیترین 3.280 گرم, AA2292 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,202,837  تومان
1,109,960  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگ سیترین 4.190 گرم, AA2288 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,586,910  تومان
1,468,266  تومان
انگشتر رزگلد با سنگ آمیتیست 3.190 گرم, AA2289 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,209,972  تومان
1,119,644  تومان
انگشتر رزگلدبا سنگ سیترین 2.660 گرم, AA2294 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,022,215  تومان
946,895  تومان
انگشتر رزگلد با سنگ آمیتیست 4.400 گرم, AA2291 موجود در نمایندگی شماره دو

اجرت هر گرم 45000 تومان

1,688,927  تومان
1,564,337  تومان
انگشتر طلای زرد 3.650 گرم, AA2296 موجود در نمایندگی شماره سه

اجرت هر گرم 44000 تومان

1,302,347  تومان
1,199,355  تومان
انگشتر طلای زرد 4.480 گرم, AA2295 موجود در نمایندگی شماره سه

اجرت هر گرم 40000 تومان

1,589,505  تومان
1,464,867  تومان
ترتیب محصولات براساس:قیمت هر گرم طلا در ایران241,020 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
241,020 T 1,241 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها