ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 2,355,875 تومان

انگشتر طلای زرد 4.410 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 2,528,258  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 2,355,875  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 4.410 گرم
18
4.41 گرم
2,355,875 تومان
جمع کل فاکتور
2,355,875 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 4.41 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,300 تومان
 • اجرت ساخت 23 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 212,029 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 4.41 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,915,263 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,300 تومان
 • اجرت ساخت 23 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 212,029 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,300 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,300 T 1,383 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها