ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,272,850 تومان

انگشتر طلای زرد 2.400 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,368,315  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,272,850  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 2.400 گرم
18
2.44 گرم
1,272,850 تومان
جمع کل فاکتور
1,272,850 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.44 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 114,557 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.44 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,060,668 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 434,700 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 114,557 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران434,700 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
434,700 T 1,381 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها