ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,248,548 تومان

انگشتر طلای زرد 2.400 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,342,190  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,248,548  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد 2.400 گرم
18
2.44 گرم
1,248,548 تومان
جمع کل فاکتور
1,248,548 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.44 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,400 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 112,369 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.44 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,040,416 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,400 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 112,369 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,400 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,400 T 1,470 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها