ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 1,600,704 تومان

انگشتر طلای زرد با سنگ سیترین 3.180 گرم

کد AA2297

موجود در نمایندگی شماره دو

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,722,744  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 1,600,704  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
انگشتر طلای زرد با سنگ سیترین 3.180 گرم
18
3.18 گرم
1,518,704 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
82,000 تومان
جمع کل فاکتور
1,600,704 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 3.18 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 426,400 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 136,683 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 3.18 گرم
 • قيمت طلاي خام 1,355,952 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 426,400 تومان
 • اجرت ساخت 12 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 136,683 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...82,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
82,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران426,400 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
426,400 T 1,470 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین انگشتر ها