ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,398,286 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 8.990 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 4,722,752  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,398,286  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 8.990 گرم
18
8.99 گرم
4,398,286 تومان
جمع کل فاکتور
4,398,286 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.99 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 395,846 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.99 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,604,990 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 401,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 395,846 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران401,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
401,000 T 1,485 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها