ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,999,014 تومان

آویز رو لباسی طلای زرد 8.990 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,589,109  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,999,014  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
آویز رو لباسی طلای زرد 8.990 گرم
18
8.99 گرم
7,999,014 تومان
جمع کل فاکتور
7,999,014 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 8.99 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 729,300 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 719,911 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 8.99 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,556,407 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 729,300 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 719,911 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران729,300 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
729,300 T 1,735 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها